جعبه ی مجموعه 11 جلدی

داستان های ساده شده روسی به زبان روسی

از نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 000 132 تومان با %25 تخفيف ويژه

000 99 تومان

داراي 11 دی وی دی نسخه روسی