آنتون چخوف

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 60 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

. آنتون چخوف گیراترین بسته ی کمک آموزشی است که از مجموعه ی نام آوران پر آوازه ی روسیه به چاپ رسیده است. این بسته ی کمک آموزشی برای شما از زندگی و آفرینه های آنتون پاولوویچ چخوف، این نویسنده ی برجسته و نامدار ادبیات روسی، داستان نویس و نمایشنامه نویس باز می گوید.

. فیلم، شما را به فضای بی مانند مسکوی سده ی نوزدهم میلادی می برد، شما سفر کوتاهی به ساخالین خواهید کرد، به ملک شخصی چخوف در ملیخوف رفته و نیز از خانه ی نویسنده در یالتا دیدن خواهید کرد. در این فیلم DVD بخش هایی چند از فیلم های سینمایی آفرینه هایی چون عروسی، سبکسر، آننای سربار، مرغ دریایی و مانند اینها گنجانیده شده است.

. متن های کتاب نیز برای شما از دوران کودکی، نوجوانی و پختگی در روند آفرینندگی چخوف باز می گوید. شما همچنین پی خواهید برد که چگونه گاه رویدادهای ناخوشایند زندگی، دستمایه هایی برای نوشتن داستان های خنده داری به نویسنده می دادند که تا به امروز نیز ما از خواندن این داستان ها شادمان می شویم.