پیوتر چایکوفسکی

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 44 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

. بسته ی کمک آموزشی آهنگساز بزرگ از مجموعه ی نام آوران پرآوازه ی روسیه شما را با زندگی و آفرینه های پیوتر ایلیچ چایکوفسکی آشنا خواهد کرد.

. شما در فیلم همراه این بسته، موسیقی این آهنگساز بزرگ را خواهید شنید، بخش هایی از باله ی دریاچه ی قو و اپرای بانوی پیک را خواهید دید.

. در کتاب مطاله نه تنها متن هایی چند بازگو کننده ی رویدادهای گیرا و خواندنی از زندگی نامه ی پیوتر چایکوفسکی، که اپرانامه ی باله ی او دریاچه ی قو و همچنین داستان کوتاه و ساده شده ی بانوی پیک نوشته ی آلکساندر پوشکین که شالوده ی اپرایی به همین نام از چایکوفسکی گردیده، گنجانیده شده است.