ولادیمیر مایاکوفسکی

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 68 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

. بسته ی کمک آموزشی مایاکوفسکی از مجموعه ی نام آوران پرآوازه ی روسیه در بردارنده ی یک فیلم آموزشی 24 دقیقه ای DVD و کتابی برای مطالعه است.

. نوشته های باگانی شده، فیلم های مستند خبری و عکس هایی از آغاز سده ی بیستم میلادی که در فیلم DVD از آن بهره گیری شده، آموزندگان زبان روسی را یاری می دهند تا دورانی که ولادیمیر مایاکوفسکی، این چکامه سرا و چهره پرداز سرشناس در آن می زیست را به گونه ای بهتر دریابند. همچنین متن هایی که برای مطالعه به دست داده شده شما را با زندگی و آفرینه های مایاکوفسکی آشنا می کنند.

. در نگارش این بسته ی کمک آموزشی، روی سخن با آموزندگان بیگانه زبانی بوده که به سطح گواهی نامه ی نخست (B1) با چیرگی روی هم رفته بر زبان روسی برای بیگانه زبان ها (یا РКИ) دست یافته اند و نیز همه ی آن کسانی که دلبسته ی فرهنگ و ادبیات روسی هستند.