آلکساندر پوشکین

 داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 60 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

. آلکساندر پوشکین بسته ی کمک آموزشی دیگری از مجموعه ی نام آوران پر آوازه ی روسیه است. در این بسته، کتابی برای مطالعه و یک فیلم 20 دقیقه ای درباره ی زندگی این چکامه سرای بزرگ روس آمده است.

. متن های کتاب و نماهای به دقت گزینش شده ی فیلم ویدیویی، نمایش روشنی را از دوران زندگی پوشکین و فرهنگ مادی و معنوی آن زمان به دست می دهد.

. در فیلم DVD سروده های پوشکین و همچنین آفرینه های آهنگسازان بزرگی چون بتهوون، ویوالدی، گلینکا و شوپن را می شنوید که بر درک و دریافت عاطفی و زیبایی شناختی شما از نوشته های زبانی می افزاید.