میخاییل بولگاکوف

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 88 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

. این بسته ی کمک آموزشی ادامه ی مجموعه ی نام آوران پرآوازه ی روسیه است و شما را با زندگی و آفرینه های نویسنده ی سرشناس روس میخاییل بولگاکوف آشنا می کند. در این بسته کتابی برای مطالعه و یک فیلم آموزشی DVD آمده است.

. فیلم آموزشی DVD بر پایه ی عکس ها، فیلم مستند خبری و نماهایی چند از فیلم های داستانی استاد و مارگاریتا، روزگار خانواده ی توربین، دل سگ و فیلم های دیگر ساخته شده است. کتاب مطالعه در بردارنده ی متن فیلم و تمرین های آن و همچنین رمان فشرده و ساده شده ی استاد و مارگاریتا یکی از برجسته ترین آفرینه های نویسنده می باشد.

. در نگارش این بسته ی کمک آموزشی، روی سخن با آموزندگان بیگانه زبانی بوده که به سطح گواهی نامه ی نخست (B1) چیرگی بر زبان روسی برای بیگانه زبان ها (یا РКИ) دست یافته اند، هر چند که روی سخن ما با دانش آموزان دوره ی آموزش همگانی در دبیرستان های روسیه نیز هست.