پتر کبیر

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 64 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

. پتر کبیر یکی از خواندنی و گیراترین بسته های کمک آموزشی از مجموعه ی نام آوران پرآوازه ی روسیه به شمار می رود. در این بسته کتابی برای مطالعه و یک فیلم آموزشی 22 دقیقه ای درباره ی زندگی، کارها و کوشش های نخستین امپراتور روسیه آمده است.

. در فیلم آموزشی DVD نماهایی از فیلم های داستانی پتر اول چون: جوانی پتر، در آغاز کارهای پر افتخار و روسیه ی جوان آمده است.

. کتاب مطالعه در بردارنده ی متن فیلم پتر کبیر، متن فشرده و ساده شده ی رمان پتر اول نوشته آلکسی تالستوی و بخش هایی از منظومه ی سوار مسین از آلکساندر پوشکین است.

. این بسته ی کمک آموزشی برای آموزندگان بیگانه زبانی در نظر گرفته شده که به اندازه ی سطح گواهی نامه ی نخست (B1) بر زبان روسی چیرگی دارند، به گونه ای که زمینه ی پرورش مهارت های شنیدن، خواندن و سخن گفتن آنها را فراهم خواهد کرد. همچنین کتاب این بسته می تواند برای دانش آموزان دبیرستان ها و نیز همه ی کسانی که دلبسته ی زبان و فرهنگ روسی هستند سودمند باشد.