لف تالستوی

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 52 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

. این بسته‌ی کمک آموزشی که برای لف نیکالایویچ تالستوی ویژه گردیده، ادامه‌ی مجموعه‌ی نام‌آوران پرآوازه‌ی روسیه است. فیلم آموزشی 20 دقیقه‌ای و کتاب همراه آن برای شما از زندگی و آفرینه‌های این داستان نویس بزرگ و فرهیخته، نویسنده‌ی نوشتارهای سیاسی - اجتماعی و شخصیت فرهنگی دارای آوازه‌ی جهانی باز می‌گوید.

. در فیلم، دانستنی‌های مستند و بخش‌هایی چند از فیلم‌های داستانی لف تالستوی، جنگ و صلح و آننا کارنینا آمده است.

. کتاب، دربردارنده‌ی متن فیلم و تمرین‌های آن و نیز متن ساده و کوتاه شده‌ی رمان آننا کارنینا نوشته لف تالستوی است.

. این بسته‌ی کمک آموزشی برای دانشجویان بیگانه‌زبانی در نظر گرفته شده که در سطح پایه و گواهی‌نامه‌ی نخست به زبان روسی چیرگی دارند، هر چند که می‌تواند برای دانش آموزان دبیرستان‌ها و همه‌ی کسانی که دلبسته‌ی زبان و ادبیات روسی هستند نیز سودمند باشد.