راه روسیه 1 (دوره آغازین)

برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 000 150 تومان با كتاب راهنما

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 344 دو ‌رنگ

نوبت چاپ: چهاردهم 1400

داراي سي‌دي MP3 نسخه‌ي روسي

 

راه روسيه تازه‌ترين راه به‌سوي روسيه است. در اين راه تازه با دانستني‌هاي بسيار زيادي از روسيه‌ي امروز در زمينه‌ي زبان روسي آشنا مي‌شويد.
در اين كتاب با بهره‌گيري از تازه‌ترين دست‌آوردهاي روان‌شناسي يادگيري زبان، زبان روسي به شيوه‌اي نوين آموزش داده مي‌شود. به ديگر سخن، آنچه براي فراگيري يك زبان بيگانه بدان نياز داريد براي شما فراهم شده است. به گونه‌اي كه از سي‌دي آموزشي MP3 براي شنيدن و براي آشنايي شنيداري با آواشناسي زبان روسي و نيز شنيدن همه‌ي متن‌هاي خواندني به انگيزه‌ي دستيابي به مهارت‌هاي گفتاري سود مي‌جوييد؛ از آرايش بسيار زيبا و چشمگير نوشته‌ها براي خواندن و فراگيري ساده‌تر دستور زبان به گونه‌اي گسترده و فراگير بهره مي‌گيريد. از واژه نامه‌ي كاربردي پايان هر درس و نيز واژه‌نامه‌ي الفبايي روسي به فارسي پايان كتاب راهنما براي يافتن برابرهاي فارسي واژه‌هاي روسي كه تك تك بررسي، برابريابي و گزينش شده‌اند ياري مي‌گيريد و سرانجام از تفسير دستور زبان براي هر درس كه در كتاب راهنما «تفسير دستور زبان و واژه‌نامه» آورده شده، براي دريافتن دشواري‌هاي دستور زبان روسي و يافتن پاسخ پرسش‌هاي دستوري خود بهره‌مند مي‌شويد.
با كتاب دوره‌ي آغازين در زمينه‌ي گفت و گو به زبان روسي دست مي‌ياب
يد.