راه روسیه 2 (دوره پایه)

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 000 100 تومان

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 256 دو‌رنگ

نوبت چاپ: هفتم 1400

داراي 1 سي‌دي نسخه‌ي روسي

 

در اين كتاب نيز با همان ويژگي‌هاي كتاب دوره‌ي آغازين و با بهره‌گيري از تازه‌ترين، گيراترين و خواندني‌ترين دانستني‌ها پيرامون روسيه‌ي امروز چون شهري در كنار ولگا، خيابان بركه‌هاي پاك، فرزند زاده‌ي يوري گاگارين، موزه‌ها يا گنجينه‌هاي كمياب، آنا آخماتوا، 20 ميليون دلار براي يك آرزو، مسكو و ميدان سرخ و مانند آن كه از سي‌دي‌ها نيز مي‌شنويد زبان روسي را در دوره‌ي پايه فرا مي‌گيريد. آنچه در زمينه‌ي دستور زبان فرا مي‌گيريد از اين گونه است:

 

  • سامانه‌ي صرف اسم به همراه ضمير و صفت در شمار مفرد و جمع

  • كاربردهاي گوناگون و بنيادين حالت‌هاي نحوي

  • كاربرد ضمير свой (مال خود، -ِ خود)

  • جمله‌هاي گسترده‌ي وابسته همراه با واژه‌ي который (كه، ... ي كه، ي ... كه) در حالت‌هاي نحوي

  • جمله‌هاي گسترده‌ي وابسته همراه با پيوند‌واژه‌ي чтобы (تا، كه؛ براي اينكه)

  • جمله‌هاي همراه با بخش پيرو شرطي если (اگر، چنانچه، هرگاه)

  • جمله‌هاي همراه با بخش پيرو هرچندي хотя (اگرچه، هرچند؛ با آنكه، با اينكه)

  • فعل‌هاي حركتي

  • نقل قول مستقيم و غير مستقيم و ...

 

با كتاب دوره‌ي پايه در پله‌ي آستانه به زبان روسي دست مي‌يابيد.