راه روسیه 3 (دوره ی پیشرفته 1)

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 90000 تومان

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 202 دو ‌رنگ

نوبت چاپ: ششم 1400

داراي سي‌دي نسخه‌ي روسي

 

در اين كتاب نيز با همان ويژگي‌هاي كتاب دوره‌ي آغازين و با بهره‌گيري از تازه‌ترين، گيراترين و خواندني‌ترين دانستني‌ها پيرامون روسيه‌ي امروز چون زندگينامه‌ي چخوف (پيرامون نمايشنامه‌ي مرغ دريايي)، نظام آموزشي در روسيه، روز تاتيانا، كاخ كرملين مسكو و مانند آن كه از سي‌دي نيز مي‌شنويد زبان روسي را در دوره‌ي پيشرفته‌ي(1) فرا مي‌گيريد.
آنچه در زمينه‌ي دستور زبان فرا مي‌گيريد از اين گونه‌ است:

 

  • ساختارهاي معلوم و مجهول همراه با فعل‌هاي نمود ناكامل (нсв) و نمود كامل (св)

  • كاربرد فعل‌هاي همراه با اداتся

  • صفت‌هاي فعلي الف) صفت‌هاي مفعولي (يا مجهول) زمان حال (از فعل‌هاي نمود ناكامل нсв) ب) صفت‌هاي مفعولي ( يا مجهول) زمان گذشته (از فعل‌هاي نمود كامل св )

  • شكل كوتاه صفت‌هاي مفعولي

  • درجه‌هاي سنجشي صفت‌ها و قيدها

  • شكل بلند و كوتاه صفت‌ها

  • فعل‌هاي حركتي الف) بدون پيشوند ب) همراه با پيشوند ( گروه I و II )