راه روسیه 4 (دوره پیشرفته 2)

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 90000 تومان

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 186 دو ‌رنگ

نوبت چاپ: ششم 1400

داراي سي‌دي نسخه‌ي روسي

 

در اين كتاب نيز با همان ويژگي‌هاي كتاب دوره‌ي آغازين و با بهره‌گيري از تازه‌ترين، گيراترين و خواندني‌ترين دانستني‌ها پيرامون روسيه‌ي امروز چون روسيه (تاريخ، جغرافيا، نظام فرمانروايي، جمعيت، زبان‌ها و طبيعت)، بازنش بگومگو كرد (برگرفته از داستان كوتاه چخوف)، گل سنگي (برگرفته از قصه‌ي باژوف)، ماه، خورشيد،‌ باد (يك قصه‌ي مردمي روسي)، فرزندان اينديگو چه كساني هستند؟ ، تعطيلات كريسمس و مانند آن كه از سي‌دي مي‌شنويد زبان روسي را در دوره‌ي پيشرفته‌ي(2) فرا مي‌گيريد. آنچه در زمينه‌ي دستور زبان فرا مي‌گيريد از اين گونه است:

 

.  عدد قيد فعلي بيان اندازه و ميزان در جمله‌ي گسترده

.  بيان زمان (يا پيوندهاي زماني) در جمله‌هاي ساده و گسترده

.  بيان شرط (يا پيوندهاي شرطي) در جمله‌هاي ساده و گسترده

.  بيان علت و معلول ( يا پيوندهاي علت و معلول)‌ در جمله‌هاي ساده و گسترده

.  بيان انگيزه و هدف (يا پيوندهاي انگيزه و هدف) در جمله‌هاي ساده و گسترده

.  بيان مفهوم هرچند (يا پيوندهاي هرچندي) در جمله‌هاي ساده و گسترده

 

در پايان كتاب چهارم، آزمون دوره‌ي دريافت گواهينامه در زمينه‌ي نوشتن، خواندن، شنيدن و دريافتن و نيز گفت و گو همراه با كليدهاي پاسخ به دست داده شده است. با 2 كتاب دوره‌ي پيشرفته در سطح B1 زبان روسي را فرا مي‌گيريد و براي آزمون دوره‌ي پيشرفته‌ي سامانه‌ي دولتي آزمون‌گيري در روسيه آماده مي‌شويد.