فرهنگ روسی به فارسی

گرانت واسکانیان

 ویراست جدید

اندازه: رحلی (26 * 21/5)

شمار صفحه 868

بها: 000 55 تومان

 

 

با بیش از 30,000 واژه در زبان ادبی روسی معاصر

 

برای گروه‌های گسترده‌ای از ایران شناسان، مترجمان، کارمندان

 

علمی، استادان آموزشگاه‌های عالی، دانشجویان دوره‌ی دکترا، دانشجویان و خوانندگان فارسی زبان

 

چاپ تازه و بازنگری بنیادی همراه با پیوست واژه‌های نو

 

دارای واژگان اجتماعی - سیاسی، علمی - فنی پرکاربرد و اصطلاحات تخصصی ترکیب‌های ثابت، اصطلاحات و تعبیرات و نمونه‌های توضیحی