فرهنگ آموزشی روسی به فارسی

کلیف سُوا

بها: 69000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14/5)

شمار صفحه 71 + 801 تک رنگ