دستور تصویری زبان روسی

برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 000 95 تومان

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 414 تك‌رنگ

نوبت چاپ: ششم 1399

 

 

 

تنها كتاب فراگيري كه به شيوه‌ي تصويري در روسيه و به زبان فارسي در ايران به چاپ رسيده و زبان روسي را از پايه تا پيشرفته به زباني ساده آموزش مي‌دهد.
برگردان فارسي اين كتاب از ويژگي‌هايي چند برخوردار است:
مترجم در سخن سرآغاز خود بر اين كتاب به بررسي و پژوهش ريشه شناختي برخي واژه‌هاي دستوري چون падеж ونيز نام حالت‌هاي شش‌گانه در زبان روسي پرداخته كه در باز نمودن اين واژه‌هاي كليدي دستور زبان و فروگشودن پاره‌اي پرسش‌ها تازگي دارد.
مترجم همچنين در آغاز كتاب يك راهنماي آواشناسي كاربردي در زبان روسي بر آن نوشته تا آموزندگان و دوستداران زبان روسي بتوانند از اين كتاب به گونه‌اي فراگيرنده‌تر بهره‌مند شوند.
مترجم در پايان كتاب نيز همه‌ي واژه‌هاي دستوري را در واژه‌نامه‌اي روسي به فارسي و فارسي به روسي به دست داده كه مي‌تواند براي زبان آموزان پژوهشگر سودمند و گره‌گشا باشد.