دستور زبان روسی

برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 25000 تومان

اندازه: وزیری (21/5 * 16/5)

شمار صفحه 367 تك‌رنگ

نوبت چاپ: دوم 1389

 

 

 

اين كتاب آموزشي براي كساني نگاشته شده كه مي‌خواهند زبان روسي را به‌گونه‌اي بنيادين در زمينه‌هاي ساخت و صرف واژه يعني مقوله‌هاي اسم، صفت، ضمير و عدد بياموزند.

 

. هدف بنيادين اين كتاب آموزشي كه نخستين كوشش در فراهم ساختن كتابي ويژه در زبان روسي براي دانشجويان بيگانه زبان در دانشگاه‌هاي МГУ و ЛГУ بوده، گسترش زبان گفتاري و نوشتاري زبان آموزان است و به همين رو در كنار نمودارهاي صرفي فراوان در زمينه‌هاي برشمرده، تمرين‌هاي بسيار زيادي در اين كتاب به ‌دست داده شده كه براي ساختن درست جمله‌هاي روسي بايسته ‌است.

. مترجم در سخن سرآغاز خود در اين كتاب، ژرفانه به بررسي و پژوهش ريشه‌شناختي برخي واژه‌هاي كليدي دستور زبان و نيز نام حالت‌هاي شش‌گانه در زبان‌هاي يوناني و لاتين پرداخته كه در بازنمودن اين واژه‌هاي كليدي دستور زبان و فروگشودن پاره‌اي پرسش‌ها تازگي داشته و مي‌تواند براي زبان آموزان پژوهشگر سودمند و به‌ويژه براي دانشجويان رشته زبان روسي گره‌گشا باشد.

.  مترجم همچنين در پايان كتاب همه‌ي واژه‌هاي دستوري را در واژه‌نامه‌اي روسي به فارسي و فارسي به روسي به‌ دست داده است.