پیوست واژه‌نامه

روسی، انگلیسی و فارسی

 پیوست واژه‌ نامه

روسی، انگلیسی و فارسی

اندازه: وزیری

80 صفحه تک رنگ

 

 

 

روبينچيكبخش دوم كتاب آموزش زبان روسي دوره ي كاربردي (پادفَك) پيوستي جداگانه بوده كه در آن واژه نامه ي سه زبانه ي روسي، انگليسي و فارسي به دو شيوه ي درسي و الفبايي و نيز دستور انجام تمرين ها به زبان انگليسي به دست داده شده است.