آموزش تکیه‌گذاری در زبان روسی

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 20000 تومان

اندازه: وزيري (22 * 16)

شمار صفحه‌ي 311 تك رنگ

نوبت چاپ: دوم 1380

 

 

 

 سامانه‌ي پيچيده‌ي تكيه گذاري در واژه‌هاي روسي، يكي از ويژگي‌هاي مهم زبان روسي به شمار مي‌رود و بيشتر دشواري‌هاي زبان آموزان بيگانه در تكيه‌گذاري است. نگارنده در اين كتاب كوشيده است تا قاعده‌هاي پايه در تكيه‌گذاري واژه‌هاي روسي را براي زبان آموزان باز نمايد؛ به‌گونه‌اي كه با پرداختن به بررسي 50 گروه از واژه‌ها و به ياري نمونه‌هاي فراواني از سروده‌ها و ضرب‌المثل‌هاي گوناگون روسي اين قاعده‌ها را به‌دست داده است.
اين كتاب داراي يك سرآغاز و دو بخش است.
سرآغاز، نگارشي بر ويژگي‌هاي اصلي پاره‌اي از واكه‌هاي تكيه‌بَر و بي تكيه است.
بخش نخست، ويژه‌ي آن گروه از واژه‌هاست كه داراي تكيه‌ي ثابت هستند و شمار بسياري از قاعده‌ها با واژه‌هايي پيوند دارند كه جاي تكيه در آنها از نشانه‌هاي بيروني واژه باز شناخته مي‌شود.
بخش دوم، ويژه‌ي اصلي‌ترين گروه از واژه‌هاست كه داراي تكيه‌ي متغير هستند. آن دسته از واژه‌ها كه تكيه‌ي آنها در پاره‌اي حالت‌هاي نحوي از هجاي پيشين به هجاي پسين و يا به وارونه باز مي‌گردد، جداگانه بررسي شده‌اند.
تمرين‌هاي بسيار زيادي در اين كتاب آمده است كه به‌ويژه سفارش مي‌كنيم نوآموزان به آنها پاسخ دهند.
اين كتاب داراي پاسخ تمرين‌ها و واژه‌نامه‌ي روسي، فرانسه و فارسي است.