همراه روسیه

(روسی در 6 هفته)

   برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 14000 تومان

اندازه: جيبي (17 * 12)

شمار صفحه 271 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: نخست 1388

داراي 180 دقيقه سي‌دي MP3 نسخه‌ي روسي و انگليسي

 

 

همراه روسيه كتابي كوچك و همراه، اما فراگير پيرامون گفت و گو به زبان روسي بر پايه‌ي آموزش دستور زبان است كه گام به گام در 40 درس زبان روسي را آموزش مي‌دهد. نخست با نويسه‌ها و آواهاي زبان روسي در نمونه‌ واژه‌هاي انگليسي و فارسي آغاز مي‌كنيد و سپس ويژگي‌هاي الفباي روسي چون آواهاي كامي شده يا نرم و كامي نشده يا سخت را فرامي‌گيريد. روند يادگيري شما در اين كتاب تنها با خواندن نوشته‌ها نيست كه با گوش دادن به سي‌دي و شنيدن آنچه را كه مي‌خوانيد دانستني‌هاي خود را هم به درستي مي‌آموزيد و هم آنها را به درستي به‌كار مي‌بريد. بدين سان، با شناخت درست آواهاي روسي براي گفت و گو كردن به زبان روسي به شيوه‌اي درست آماده مي‌شويد. آنچه در اين كتاب مي‌يابد:
  گفت و گوهاي روزانه پيرامون خريد، سفر، رستوران و مانند اينها كه همه به فارسي برگردانيده شده
  تفسير دستور زبان و كاربرد آن    فشرده‌ي دستور زبان روسي    نمودار صرف فعل‌ها در همه‌ي زمان‌ها
  بخش ويژه‌ي نامه‌نگاري   آزمونه‌هاي فراگير و كوتاه همراه با پاسخ براي آزمودن روند پيشرفت خود
  همه‌ي واژه‌ها و عبارت‌هاي 40 درس و نيز واژه‌هاي تازه شنيداري شده
براي آنانكه مي‌خواهند زبان روسي را به‌گونه‌اي خودآموز؛ به‌ ويژه براي نيازهاي در سفر خود بياموزند، كتاب جيبي همراه روسيه چونان همراه و همسفري دانا پيشنهاد مي‌شود.