آننا کارنینا

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: لف تالستوی

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 8000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 56 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

بادبان های سرخ

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: آلکساندر گرین

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 7000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 40 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

دوبروفسکی

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: آلکساندر پوشکین

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 8000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 88 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

درباره ی انسان ها و جانوران

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: باریس ژیتکوف

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 8000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 54 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

داستان های کوتاهی پیرامون مهرورزی

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: آنتون چخوف

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 8000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 60 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

زنان من

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: آنتون چخوف

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 8000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 80 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیودور داستایفسکی

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 80 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

پیوتر چایکوفسکی

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 44 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

یوری گاگارین

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 36 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

میخاییل بولگاکوف

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 88 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

میخاییل لامانوسوف

 داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 36 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

جعبه ی مجموعه 11 جلدی

داستان های ساده شده روسی به زبان روسی

از نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 000 132 تومان با %25 تخفيف ويژه

000 99 تومان

داراي 11 دی وی دی نسخه روسی

 

بیشتر آشنا شوید...

 

کتاب راهنمای تفسیر دستور زبان

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 136 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: دوازدهم 1396

 

 

بیشتر آشنا شوید...

 

راه روسیه 3 (دوره ی پیشرفته 1)

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 75000 تومان

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 202 دو ‌رنگ

نوبت چاپ: پنجم 1399

داراي سي‌دي نسخه‌ي روسي

بیشتر آشنا شوید...

جعبه پک دوره ی چهار جلدی راه روسیه

برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 000 355 تومان

همراه با 15 درصد تخفیف 000 300 تومان

داراي 4 سي‌دي نسخه‌ي روسي

 

 

بیشتر آشنا شوید...

 

فرهنگ روسی به فارسی

گرانت واسکانیان

 ویراست جدید

اندازه: رحلی (26 * 21/5)

شمار صفحه 868

بها: فروش رفته

 

بیشتر آشنا شوید...

 

فرهنگ آموزشی روسی به فارسی

کلیف سُوا

بها: 69000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14/5)

شمار صفحه 71 + 801 تک رنگ

 

 

بیشتر آشنا شوید...

 

دستور زبان روسی

برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 25000 تومان

اندازه: وزیری (21/5 * 16/5)

شمار صفحه 367 تك‌رنگ

نوبت چاپ: دوم 1389

 

 

بیشتر آشنا شوید...

 

پیوست واژه‌نامه

روسی، انگلیسی و فارسی

 پیوست واژه‌ نامه

روسی، انگلیسی و فارسی

اندازه: وزیری

80 صفحه تک رنگ

 

 

بیشتر آشنا شوید...

 

روسی پشت فرمان (دوره‌ی شنیداری)

برگردان: دكتر عليرضا اكبری‌پور

بها: 20000 تومان

اندازه: رقعي (21 * 14/5)

شمار صفحه 104 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: دوم 1395

دارای 150 دقيقه سی‌دی MP3 نسخه‌‌ی روسی و فارسی

بیشتر آشنا شوید...

 

همراه روسیه

(روسی در 6 هفته)

   برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 14000 تومان

اندازه: جيبي (17 * 12)

شمار صفحه 271 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: نخست 1388

داراي 180 دقيقه سي‌دي MP3 نسخه‌ي روسي و انگليسي

 

بیشتر آشنا شوید...

 

فرهنگ روسی به فارسی

حدود 11000 واژه

بانضمام دوره مختصر صداشناسی و صرف زبان روسی

تالیف: س.کلیف سوا

زیر نظر: گ.آ. واسکانیان

بها: 25000 تومان

اندازه: جیبی (17 * 12)

شمار صفحه 890 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: سوم 1390

 

فرهنگ پلیتکنیک روسی به فارسی

مولف: ژ. . میرزابگیان

بها: 45000 تومان

اندازه: وزیری (23 * 16/5)

شمار صفحه 720 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: سوم 1388

 

 

 

تمرینات زبان روسی

نوشته ی: خاورونینا - شیرو چینسکایا

بها: 35000 تومان

اندازه: وزیری (23 * 16)

شمار صفحه 344 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: سوم 1393

 

 

آموزش نوین زبان روسی (جلد 2)

نوشته ی: دکتر حسین لسانی

بها: 55000 تومان

اندازه: وزیری (23 * 16)

شمار صفحه 304 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: چهارم 1393

 

آسیه

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: ایوان تورگنیف

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 7000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 52 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

بینی

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: نیکالای گوگول

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 8000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 56 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

فیل

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: آلکساندر کوپرین

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 7000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 32 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

داستان های کوتاهی برای کودکان

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: میخاییل زوشنکو

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 8000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 66 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

مرغ سیا یا ساکنان زیرزمینی

داستان های ساده شده ی روسی به زبان روسی

از مجموعه کتابهای باکلاس !

نویسنده: آنتونی پاگارلسکی

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 7000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14)

شمار صفحه 36 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لف تالستوی

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 52 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

آنتون چخوف

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 60 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

ولادیمیر مایاکوفسکی

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 68 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

آلکساندر پوشکین

 داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 60 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

پتر کبیر

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 64 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

بیشتر آشنا شوید...

 

 

واسیلی سوریکوف

داستان زندگی نام آوران پرآوازه ی روسیه

همراه با فیلم DVD

 برگردان و آماده سازی: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 12000 تومان

اندازه: رقعی (19/5 * 13/5)

شمار صفحه 44 صفحه تك رنگ

نوبت چاپ: نخست 1397

 

بیشتر آشنا شوید...

 

راه روسیه 1 (دوره آغازین)

برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 000 125 تومان با كتاب راهنما

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 344 دو ‌رنگ

نوبت چاپ: دوازدهم 1399

داراي سي‌دي MP3 نسخه‌ي روسي

بیشتر آشنا شوید...

 

راه روسیه 2 (دوره پایه)

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 85000 تومان

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 256 دو‌رنگ

نوبت چاپ: ششم 1399

داراي 1 سي‌دي نسخه‌ي روسي

بیشتر آشنا شوید...

 

راه روسیه 4 (دوره پیشرفته 2)

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 70000 تومان

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 186 دو ‌رنگ

نوبت چاپ: پنجم 1399

داراي سي‌دي نسخه‌ي روسي

بیشتر آشنا شوید...

 

فرهنگ فارسی به روسی دو جلدی

یوری روبینچیک . نوری عثمانوف

 اندازه: وزیری (23 * 16/5)

شمار صفحه 1664

بهای دوره‌ی دوجلدی: 000 295 تومان

 

 

بیشتر آشنا شوید...

 

 

فرهنگ روسی، انگلیسی به فارسی

آکسفورد استارتر

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 35000 تومان

اندازه: رقعی (20 * 14/5)

شمار صفحه 280 دو ‌رنگ

نوبت چاپ: اول 1390

بیشتر آشنا شوید...

 

 

دستور تصویری زبان روسی

برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 000 95 تومان

اندازه: رحلي (28 * 21/5)

شمار صفحه 414 تك‌رنگ

نوبت چاپ: ششم 1399

 

 

بیشتر آشنا شوید...

 

آموزش زبان روسی

دوره‌ی کاربردی (پادفک)

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: فروش رفته

اندازه: وزيري (21/5 * 16/5)

شمار صفحه‌  373 تك رنگ

نوبت چاپ: دوم 1387

داراي سی‌دی MP3 نسخه‌ي روسي

بیشتر آشنا شوید...

 

آموزش تکیه‌گذاری در زبان روسی

 برگردان: دكتر عليرضا اكبري‌پور

بها: 20000 تومان

اندازه: وزيري (22 * 16)

شمار صفحه‌ي 311 تك رنگ

نوبت چاپ: دوم 1380

 

 

بیشتر آشنا شوید...

 

فرهنگ فشرده

روسی به فارسی

فارسی به روسی

10000 واژه

نوشته ی: دکتر احمد سیاروف، حکیم جان طالباکوف، مهندس محمود عزیزی

بها: 10000 تومان

اندازه: وزیری (23 * 16)

شمار صفحه 620 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: اول 1388

 

 

فرهنگ فارسی به روسی

فرهنگ درسی برای فارسی زبانان

تالیف: م.ی.رادویلسکی، گ.آ. واسکانیان، ا.م.شویتوف

ترجمه و تنظیم: قنبرعلی حبیبیان

بانضمام جدولهای مورفولوژی زبان روسی

بها: 25000 تومان

اندازه: جیبی (17 * 12)

شمار صفحه 800 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: دوم 1384

 

صرف افعال زبان روسی

بانضمام دوره مختصر صداشناسی و صرف زبان روسی

ترجمه: فریدون دیدبان

بها: 45000 تومان

اندازه: رقعی (21 * 14)

شمار صفحه 422 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: سوم 1387

 

 

رسم الخط الفبای روسی

نوشته اُ. و. اوزُرووا

برگردان و آماده سازی: دکتر علیرضا اکبری پور

بها: 30000 تومان

اندازه: وزیری (28 * 21/5)

شمار صفحه 132 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: اول 1397

 

آموزش نوین زبان روسی (جلد 1)

تالیف: دکتر حسین لسانی

بها: 75000 تومان

اندازه: وزیری (23 * 16)

شمار صفحه 434 تك ‌رنگ

نوبت چاپ: دوم 1388